fc2ブログ

スマイル日記 みんなのブログ

教室での出来事、先生・生徒さんの面白話、中国語のワンポイントレッスンなどを気楽に綴っています。

味の言い方


皆さん、こんにちは。
今回は味の言い方を勉強しましょう。

酸suan1
すっぱい

甜tian2
甘い

苦ku3
苦い

辣la4
辛い

咸xian2
しょっぱい、塩辛い

涩se4
渋い

甜酸tian2suan1
甘酸っぱい

清淡qing1dan4
あっさりした

***
这个菜是什么味道?
Che4 ge0 cai4 shi4 shen2 me0 wei4 dao4 ?
这个菜的味道很清淡。
Zhe4 ge0 cai4 de0 wei4 dao4 hen3 qing1 dan4

中国的四川菜以辣闻名。
Zhong1 guo2 de0 si4 chuan1 cai4 yi3 la4 wen2 ming2

今天做饭时不小心放太多盐了,太咸了。
Jin1 tian1 zuo4 fan4 shi2 bu4 xiao3 xin1 fang4 tai4 duo1 yan2 le0,tai4 xian2 le0

糖醋鱼的味道甜酸,有机会你一定要尝尝看。
Tang2 cu4 yu2 de0 wei4 dao4 suan1 tian2,you3 ji1 hui4 ni3 yi2 ding4 yao4 chang2 chang2 kan4.

 1. 2014/12/17(水) 15:40:03|
 2. 中国語会話対策
 3. | トラックバック:0
 4. | コメント:0

お詫びの言い方

皆さん、こんにちは。
今日もお元気ですか?

今回はお詫びの言い方を勉強しましょう。
**********

我来晚了,真不好意思
Wo3 lai2 wan3 le0 , zhen1 bu4 hao3 yi4 si0
来るのが遅くなって、本当にすみません。

麻烦您了,请原谅!
Ma2 fan2 nin2 le0 , qing3 yuan2 liang4!
ご迷惑をおかけしました。お許しください。

让你久等了,真过意不去
Rang3 ni3 jiu3 deng3 le0 , zhen1 guo4 yi4 bu2 qu4
お待たせして、誠に恐縮に存じます。

打扰您了,真对不起
Da3 rao3 nin2 le0 , zhen1 dui4 bu4 qi3
お邪魔をしました、まことに申し訳ありません。

没什么招待
Mei2 shen2 me0 zhao1 dai4
なんのおもてなしもできませんで。

没关系
Mei2 guan1 xi4
大丈夫です。/どういたしまして。/かまいません

不用介意
Bu2 yong4 jie4 yi4
気にしないで

哪儿的话
Na3 er2 de0 hua4
とんでもない

没什么
Mei2 shen2 me0
どういたしまして。


 1. 2014/12/16(火) 17:44:53|
 2. 中国語会話対策
 3. | トラックバック:0
 4. | コメント:0

熟語②

皆さん、こんばんは。
今日は一緒に中国語の熟語を勉強しましょう~!

退一步海阔天空
tuìyíbùhǎikuòtiānkōng
一歩引き下がれば世界が広々と開ける.

好汉不吃眼前亏
hao3 han4 bu4 chi1 yan3 qian2 kuei1
できる男は不利とわかっている事は避けて通る→不利な状況のもとでは無理をするな

如鱼得水
rú yú dé shuǐ
水を得た魚のようである,
自分が十分活躍できる場所を得る,自分に適した環境が得られる

强人所难
qiǎng rén suǒ nán
無理難題を押しつける

万事具备,只欠东风
wàn shì jù bèi,zhǐ qiàn dōng fēng.
すべておぜん立てができたがただ肝心なものが不足する

破财消灾
pócáixiāozāi
金銭面や物質な損失で災難から逃れる
 1. 2014/12/15(月) 18:25:34|
 2. 中国語会話対策
 3. | トラックバック:0
 4. | コメント:0

お祝いのフレーズ

皆さん、こんにちは。
今日は「誘い」と「お祝い」の表現方を勉強しましょう。

1.为您接风
Wei4 nin2 jie1 feng1
今日はあなたの歓迎の宴です

2.敬您一杯酒
Jing4 nin2 yi4 bei1 jiu3
お酒を1杯差し上げます

3.请务必赏光
Qing3 wu4 bi4 shang3 guang1
ぜひ御光臨賜わりますよう御案内申し上げます

4.敬请光临
Jing4 qing3 guang1 lin2
ご光臨をお願いします

5.大家举杯,为我们的友谊干杯
Da4 jia1 ju3 bei1, wei4 wo3 men0 de0 you3 yi4 gan1 bei1
杯を挙げて私たちの友情のため祝う

6.祝贺您 !
Zhu4 he4 nin2!
おめでとう!
 1. 2014/12/12(金) 17:35:22|
 2. 中国語会話対策
 3. | トラックバック:0
 4. | コメント:0

中検準4級の挨拶

皆さん:
 こんにちは!仕事、お疲れ様でした!最近、中国語の勉強続いていませんか?
 今日は、準4級の方の復習のため、挨拶を一緒にまとめましょう。そして、是非暗記ください。聴解練習の中に、よく出で来ると思います。

1.彼此,彼此!
bi3 ci3, bi3 ci3!
お互い様です。

例文
A 你的字真好看。ni3 de zi4 zhen1 hao3 kan4. あなたの字は本当に綺麗ですね。
B 彼此,彼此。bi3 ci3,bi3 ci3. お互いです。

2.别客气。
bie2 ke4 qi!
「客をもてなして」ご遠慮なく。「感謝されて」どういたしまして。
例文
A 谢谢你!xie4 xie ni3.有難うございます。
B 别客气!bie2 ke4 qi.どういたしまして。

3.不错!
bu2 cuo4!
その通りです。すばらしいです。
例文
A 这样写,对吗?zhe4 yang4 xie3,dui4 ma?このように書いたら、あってますか?
B 不错!bu2 cuo4.その通りです。
A 你的文章真不错!ni3 de wen2 zhang1 zhen1 bu2 cuo4.あなたの作文は本当にすばらしいですね。

4.不对!
bu2 dui4!
違います。
  
5.不敢当!
bu4 gang3 dang1!
「称賛されて」恐れ入ります。

6.不客气!
bu2 ke4 qi!
「感謝されて」どういたしまして。「もてなされて」遠慮なく頂きます。お構いなく。

7.不送了!
bu2 song4 le!
「客の辞去時に」お見送りしませんが。。。

8.不谢!
bu2 xie4!
「感謝されて」どうしたしまして。

9.不行!
bu4 xing2!
駄目です。

10.不要紧!
bu2 yao4 jin3!
「謝罪されて」何でもありません。構いません。

11.不用谢!
bu2 yong4 xie4!
「感謝されて」どういたしまして。
 1. 2014/12/10(水) 17:06:44|
 2. 中国語会話対策
 3. | トラックバック:0
 4. | コメント:0
前のページ 次のページ