fc2ブログ

スマイル日記 みんなのブログ

教室での出来事、先生・生徒さんの面白話、中国語のワンポイントレッスンなどを気楽に綴っています。

漢字的結構

大家知道漢字的結構有哪幾種嗎?
今天就簡單介紹一下

漢代的學者把漢字的構成和使用方式歸納成的六種類型。
六書說是最早的關於漢字構造的系統理論。
漢字的形體構造分為內部結構和外形結構兩部分。
內部結構指漢字的構造方法,或稱造字方法,傳統叫做六書。
所以答案是六種。
又,是哪六種呢?
象形,指事,會意,形聲,轉注,假借。

何謂象形
文字起源之一為圖畫,文字創始之初,有圖畫文字的過渡,也就是:象形是圖畫文字的遺留與發展,也就是把符號所代語素意義或詞語意義所指涉的事物的視覺化形狀描畫出來的構形方法。視覺化圖形,是象形的特徵。

何謂指事
一般學者把指事字分為兩大類:「純粹符號性質的指事字」和「在象形基礎上增加指事符號的指事字」,如《說文解字》「上,高也。此古文上。指事也。」「下,底也。指事。」便是純粹符號性質的指事字。

何謂會意
會意字由兩個或多個獨體字組成,以所組成的字形或字義,合併起來,表達此字的意思。例如:
「酒」字,以釀酒的瓦瓶「酉」和液體「水」合起來,表達字義。

何謂形聲
在構形上,形聲字的結構很簡單,漢字是由表義(不必準確)的「形符」(或稱「意符」、「義符」),加上表音(不必準確)的「聲符」,所構成的。
漢字是語素文字,語素是音義結合的最小單位,形聲的構形因此是根據音節和語義以構造文字。

何謂轉注
轉注有不同的解釋:一是「形轉」,二是「義轉」,三是「音轉」。由於許慎對於轉注的定義簡單,《說文》九千餘字中亦未指出哪些是轉注之字例,後世對轉注之確切意義莫衷一是,至今無定論。
 形轉即同一部首的字,是同一組轉注字。
為整理轉注之說,今學者多以「同一部首」解釋「建類一首」,是為轉注正例。而不同部首者,亦得為轉注,是為轉注變例。
 義轉即同義的字,是同一組轉注字。 清戴震釋轉注,強調「轉相為注,互相為訓,古今語也」,轉注亦即互訓。
 音轉即聲音相近(如同韻部、雙聲、陰陽對轉、旁轉之類)的同義字,是同一組轉注字。 轉注最流通的定義出自章太炎《國故論衡·轉注假借說》:「蓋字者孳乳而寖多。字之未造,語言先之矣。以文字代語言,各循其聲。方語有殊,名義一也。其音或雙聲相轉,疊韻相迆,此為更制一字。此所謂轉注也。何謂建類一首,首者,今所謂語基。考老同在幽部,其義相互容受,其音小變,按形體成枝別,審語言同本株,雖制殊文,其實公族也。」[28] 因此,轉注字形體不同(但通常有些相同部件),讀音有別(但聲、韻、調通常有點關係),而字義相通。

何謂假借
假借就是同音替代。口語裏有的詞語,沒有相應的文字對應。於是就找一個和它發音相同的同音字來表示他的含義。例如「自」本來是「鼻」的象形字,後來借作「自己」的「自」。

這就是漢書構成的六書。
這樣有懂點點了嗎?
スポンサーサイト  1. 2016/01/19(火) 15:31:59|
  2. 中国のニュース
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

台灣俗語

有聽過台灣的俗語嗎?
用台灣話發音的唷!!!
試一下你會不會唸!!!
GOGO~~~

●一枝草一點露,天無絕人之路。
zit gī càu zit diam lō, ti° bhōr zuat lăng zī lō.

(譯)自己的頭頂上都有自己的一片天,天無絕人之路。是鼓勵人不要放棄為希望去奮闘的一席話。
なお、台湾の発音はちゃんとできましたか…

●一狗吠影,百狗吠聲。
zit gàu bui iàn,bà gàu bui sian.

(譯)一隻狗看到影子叫起來,很多狗也跟著亂叫。比喻不瞭解事情真相,人云亦云。
なお、台湾の発音はちゃんとできましたか…


(補充)
俗語就是慣用語,指約定俗成,廣泛流行於某時某地的口語。
從廣義來看,俗語包括諺語、歇後語(引註語)、常用的成語,但不包括並不通俗和古雅書面語中的成語,或名著中的名言警句;
從狹義來看,俗語是具有地區特點的語言。
俗語來源很廣,既來自人民群眾的口頭創作,也和詩文名句、格言警語、歷史典故等有關連。
  1. 2016/01/19(火) 14:56:56|
  2. 台湾いろいろ
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0